Om Vivaldi og Karla Smith

Vivaldi er en markedsorientert nettverksorganisasjon som tilbyr verdiskapende kommunikasjonsferdigheter og kompetanseutvikling.

Vivaldi tilbyr total konsepter for større kunder og enkelt avtaler innenfor våre spesifikke forretningsområder.

Spesialkonseptene er:

  • Presentasjonsteknikk
  • Coaching for ledere og nøkkelpersonell – Presentasjonsteknikk
  • Presentasjonsferdigheter for ledere i børsnoterte selskaper (Utarbeidet av Vivaldi og Oslo børs som sammen eier kursets innhold)
  • Relasjonssalg
  • Endring, utvikling og motivasjon for individ og team
  • Forhandlingsteknikk
  • Internasjonale forhandlinger

Karla Smith
Foto: Gyldendal forlag

Karla Smith har lang erfaring som kursleder og trener innen relasjonssalg, forhandlinger og presentasjonsteknikk. Hun arbeider sammen med store internasjonale og nasjonale selskaper, med gründerbedrifter, små bedrifter og med offentlige myndigheter. Hun har gitt ut boken Presenter!, i 2004 og Forhandlingsferdigheter i 2017, begge via Gyldendal akademiske. Karla Smith er en anerkjent kursleder, foredragsholder og trener med over 20 års erfaring som trener og rådgiver.